poniedziałek, 23 maja 2022

Zagadkowe funkcje głęboko we wnętrzu Ziemi

 Nowe badania prowadzone przez Uniwersytet w Cambridge to pierwsze szczegółowe zdjęcie niezwykłej kieszeni skalnej w warstwie granicznej z jądrem Ziemi, około trzech tysięcy kilometrów pod powierzchnią.

sobota, 2 kwietnia 2022

Zawarcie z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz Santander Bank Polska S.A. umowy finansowania

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu nr 10/2022 z dnia 8 marca 2022 r. informuje o podpisaniu w dniu 1 kwietnia 2022 przez Spółkę oraz niektóre jej podmioty zależne, Europejski Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Santander Bank Polska S.A. ("Santander") (łącznie "Banki") umowy długoterminowego finansowania ("Umowa") w wysokości 205 mln złotych ("Finansowanie"). Finansowanie może zostać dodatkowo powiększone o kwotę w wysokości maksymalnie 35 mln złotych.

Zagadkowe funkcje głęboko we wnętrzu Ziemi

 Nowe badania prowadzone przez Uniwersytet w Cambridge to pierwsze szczegółowe zdjęcie niezwykłej kieszeni skalnej w warstwie granicznej z j...